D A R T E objednať info farby uvod


DESIGN

Návrhu, vývoju a produkcii nábytku sa venujem značnú časť mojej profesionálnej kariéry. Aj v dnešnej dobe sa sústredím na nezvyčajné, praktické a jasne že vizuálne atraktívne vešiaky na stenu a vešiakové steny, ktoré dobre zapasujú do moderných bytov, hotelov, reštaurácií, kancelárií, ordinácií a pod. Od samotného začiatku objavovania nových tvarov, ich funkčných a materiálových možností som sa nadchýňal našou schopnosťou aspoň trochu modifikovať realitu. Nielen ale hlavne moderný interiér bol a stále je pre mňa symbolom pokroku a radosti zo života. Nepochybne ocením aj klasické či historické kúsky, ale aj tie boli v určitej dobe inovatívne a často nadčasové.
Nové technológie a materiály prinášajú nové výzvy. Preto design je a bude stále tu. Množstvo úžasných návrhov, aj vešiakov na inetrnete to dokazuje. Mnohé však zostanú nerealizované, nepublikované, iba ako prototypy. Na tejto stránke ponúkam pár mojich návrhov.

VÝROBA

Pri výrobe uplatňujem individuálny prístup ako k zákazníkovi tak aj k objednanému výrobku / vešiak na stenu, vešiaková stena/. Inak povedané, výrobu realizujem v menšej dielni /ateliéri/ s precíznym prístupom k detailom a výberu surovín, povrchov, štruktúr a pod. V ponuke mám výrobky s finálnym, otestovaným designom, ktoré ponúkam v širokej palete farieb. Povrch je väčšinou polomatný s jemnou štruktúrou.
Lesklý povrch je možný len výnimočne a s navýšením ceny. Pri výbere farby je vždy viac možností a v prípade potreby rád pridám môj názor. Farby pre vešiaky sa miešajú podľa RAL stupnice, ale je možné farbu namiešať presne podľa dodanej vzorky.
Verím. že ak sa rozhodnete použiť niektorý z mojich vešiakov, tak príjemnú, pozitívnu až radostnú atmosféru Vášho interiéru takto ešte vylepšíte. Pekný deň.

Ing. Pavol Humaj MFAZMLUVNÉ PODMIENKY


Článok 1.
Platnosť
1.1 Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky a zmluvy s Ing. Pavol Humaj-DARTE , prevádzkovateľ web stránky www.darte.sk /ďalej len Moderné vešiaky/
1.2 Zaslanie objednávky kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto podmienky.
1.3 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Článok 2. Ceny a platby
2.1 Ak nie je stanovené inak dohodnuté ceny za výrobky alebo služby sú stanovené v euro vrátane DPH,
bez balného a poštovného. Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné.
2.2 Platba za tovar sa realizuje prevodom na účet SK42 1100 0000 0029 1096 7711 pred dodaním tovaru
alebo formou dobierky pri dodaní kuriérom alebo poštou.
2.3 Ak sa cena za výrobok alebo službu zmení medzi obdobím objednávky a
dodaním táto zmena nebude prenesená na zákazníka s výnimkou zmeny DPH.
2.4 Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke,
ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Článok 3. Dodacie podmienky
3.1 Nábytok je dodávaný v demontovanom stave ak nie je dohodnuté inak.
3.2 Dodávka objednaného tovaru sa realizuje v čo najkratšom termíne. Približná dodacia doba je 2 až 6 týždňov.
Zákazník nebude mať nárok na odškodné alebo na zrušenie objednávky ak termín dodania sa prekročí.
3.3 Predávajúci sa zaväzuje:
– dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok,
ktoré platia v deň odoslanie objednávky.
– dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
3.4 Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
3.5 Kupujúci sa zaväzuje:
– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
– zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky),
predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný
uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia.

Článok 4. Duševné a priemyselné práva
4.1 Budete rešpektovať všetky duševné a priemyselné práva vzťahujúce sa na výrobky prezentované na stránke Moderné vešiaky.

Článok 5. Vrátenie tovaru
5.1 Ak z ľubovoľného dôvodu si nebudete chcieť výrobok ponechať máte Podľa § 12 zákona 108/2000 Zb,
právo výrobok vrátiť do Darte design
v priebehu 7 pracovných dní od doručenia.
Vrátený výrobok bude v tomto prípade prijatý len keď obal a výrobok nebude poškodený,
kompletný a v originálnom balení. Náklady na prepravu v tomto prípade nesie zákazník v celku.
5.2 Vrátený výrobok s priloženým poštovným nebude akceptovaný.
5.3 Vrátený výrobok bude vymenený za náhradný výrobok alebo originálna suma,
bez balného a poštovného, bude bezodkladne vrátená na účet zákazníka.
Platba bude realizovaná najneskôr do 15 dní od obdržania vráteného výrobku.
5.4 Darte design /Moderné vešiaky/ nezodpovedá za akúkoľvek škodu
spôsobenú nevhodným používaním alebo neodbornou inštaláciou výrobkov zákazníkom alebo treťou osobou.

Článok 6. Reklamačný poriadok
6.1 Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená.
V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
6.2 V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti.
Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho
– spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte formou balíka.
Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
6.3 Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí
predávajúci len keď sa jedná o oprávnenú reklamáciu.
V opačnom prípade poštovné nevraciam.
6.4 Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
6.5 V prípade, že dôjde k poruche na výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej závady.
V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná,
nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu,
pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
Náklady na prepravu v tomto prípade nesie predávajúci.
6.6 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
-prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
-znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou,
prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
-vonkajšími vplyvmi, napríklad pádom alebo nárazom, vniknutím vody do jednotlivých častí
-mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar,
tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním,
zámerným poškriabaním tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti,
živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok,
alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
6.7 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu,
maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový,
potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky,
SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Článok 7. Objednávky
7.1 Darte design /Moderné vešiaky/ nezodpovedá za objednávky, ktoré sú nezrozumiteľné, skomolené,
oneskorené alebo poškodené zlým prenosom dát použitím internetu.
Darte design /Moderné vešiaky/ zodpovedá za neúmyselné vynechanie častí objednávky
alebo celkovú nedbalosť pri interpretácii objednávky.

Článok 8. Právne úkony
8.1 Všetky práva, objednávky a dohody, ktorými sa tieto podmienky riadia,
podliehajú zákonom Slovenské republiky.

Článok 9. Ochrana osobných údajov
9.1 V zmysle zákona č .. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky
sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe.
Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
9.2 Informácie o zákazníkovi zhromažďujem z dvoch dôvodov: Po prvé, vybaviť objednávku a
za druhé, za účelom informovania o nových produktoch.
9.3 Druh informácií, ktoré ukladám sú: meno, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa.
9.4 Zákazník má právo požiadať o kontrolu uložených dát zaslaním požiadavky na e-mail darte@darte.sk.
Originálne vešiaky na stenu, stojanové vešiaky, vhodné do moderných elegantných interiérov 21. storočia

....................................................................................................
Design - výroba - distribúcia
Ing. Pavol Humaj - Darte
Stredná 2
97101 Prievidza
mobil: 905-948-288
www.darte.sk
www.moderne-vesiaky.sk
mail 1: darte@darte.sk
mail 2: hupaul3@gmail.com
IČO: 33974292
DIČ: SK1020588305
....................................................................................................